projekty

  • dokumentace k územnímu řízení (DUR)
  • dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)
  • dokumentace provedení stavby (DPS)
  • dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS)
  • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)